Politica de confidențialitate

ADDAGIFTS.ro (administrat de SC Advisor International Trading SRL) colectează date cu caracter personal pe paginile Siteurilor sale, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în următoarele scopuri:

  • validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
  • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
  • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
  • trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, in format exclusiv electronic;
  • contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
  • contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;
  • transmiterea către terți direct implicați în procesul de finalizare a comenzii, cum sunt firmele de curierat partenere (care au nevoie de aceste date pentru a livra comanda către client);
  • scopuri statistice.

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca ADDAGIFTS să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. Oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la ADDAGIFTS, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:
a) confirmarea faptului ca datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate la un moment dat;
b) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
c) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
d) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau lit. c), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.


Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prin transmiterea către ADDAGIFTS a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnatOricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către ADDAGIFTS a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.ă, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Cererea adresată de către Membru sau Client către ADDAGIFTS poate fi transmisă în format fizic prin curier sau în format electronic prin email la adresa officeimport@moteco.ro

ADDAGIFTS poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către ADDAGIFTS pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor și/sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor Membrului/Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea ADDAGIFTS și/sau al eventualilor terți cu care ADDAGIFTS are contracte de parteneriat în acel moment.

Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocând astfel acordul dat pentru document și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei parți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese, dar numai în conformitate cu art. 2.8.

Pentru exercitarea drepturilor cf art. 6.3, Clientul sau Membrul se va adresa ADDAGIFTS, conform datelor de contact disponibile pe site, valabile la acea data.

Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul sau Membrul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenita, in cazul in care aceasta exista.

Stripe este furnizorul ADDAGIFTS.RO de soluție software de facilitare a comerțului electronic adică servicii de plată, administrare plăti și protecție antifraudă.
Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci românești și străine sub siglele VISA și MasterCard cu condiția ca băncile emitente să le fi activat pentru plata online.

ADDAGIFTS nu solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plata online- STRIPE

Politica de confidențialitate ADDAGIFTS se refera doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe site. ADDAGIFTS nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara siteului.

ADDAGIFTS se obligă ca datele colectate ale Clientului/Membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

Excepție de la prevederile art. 6.9 va face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc. este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

Procesatorul de carduri bancare agreat de către ADDAGIFTS,  STRIPE are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzacție, în cazul în care aceasta exista.

ADDAGIFTS nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date.